Tiedä merkkivalojen merkitys!

Auton huoltoon liittyen on hyvä pitää muistilistaa, jotta mikään asia ei pääse unohtumaan. Kun listasta pidetään kiinni, on auton huolto erittäin yksinkertaaista, ja tietenkin apua on saatavilla vaativiin tilanteisiin esimerkiksi auton käsikirjasta. Tämä antaa sekä tiedot sille, mitä erilaiset merkit tarkoittavat ja mitä osia tulee käyttää ja myöskin sille, koska huoltoja kannattaa tehdä. On hyvä tarkkailla auton kuntoa itse mahdollisimman paljon, sillä pelkästään eri osien ja komponenttien katsominen voi auttaa tietämään, mikä tulee seuraavaksi vaatimaan isompaa remonttia tai vaihtoa. Mikäli asiaan on yksinkertainen ratkaisu, kuten pelkästään lampun vaihtaminen, voidaan se suorittaa itse, tai tarvittaessa voidaan alkaa säästämään rahaa ammattilaisen suorittamaa korjaustyötä varten.

Auton yksinkertainen tarkastaminen onkin suhteellisen helppoa, varsinkin kun tiedetään, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, ja mistä erilaiset osat löytyvät. Taaskin tässä saadaan apua varmasti auton käsikirjasta, sillä jokainen auto ja malli on hiukan erilainen, eikä kaikissa autoissa palikat ole koottu samalla tavalla. Kun tiedetään miltä terveen auton tulisi näyttää, osataan huomata mahdollisia ongelmakohtia ja kirjata nämä ylös, jotta ammattilainen voi tarkastaa kohdan ja kertoa, onko auton omistaja oikeassa, ja onko huoleen aihetta. Joka tapauksessa pelkästään se, että autoa tutkitaan itse, nostaa huomattavasti omistajan tietoa ja taitoa asiaa koskien, ja samalla ymmärretään paremmin, miten erilaiset osat toimivat toistensa kanssa, luoden sen kulkuvälineen, mitä käytämme lähes päivittäin.

Opettele merkkivalojen merkitys

Nykyaikaisissa autoissa on kehittyneet sensorit ja varoitusjärjestelmät, jotka kertovat kun jokin on pielessä. Jopa huolellisen kunnossapidon ja säännöllisten huoltojen kanssa jossain vaiheessa tullaan tilanteeseen, jossa merkkivalo syttyy. Tämän takia auton omistajan tuleekin aina opetella tuntemaan mitä erilaiset varoitusvalot ja merkkivalot tarkoittavat ja miten tässä tilanteessa tulee toimia.

  • Moottorin tarkastusvalo – Tämä tarkoittaa useimmiten että moottorin eri osiin kiinnitetyt sensorit ovat huomanneet ongelman. Koodeja on lisätty ohjelmistoon yli 4 000 kappaletta ja jokainen niistä kertoo erilaisesta ongelmasta, minkä takia onkin tärkeää, että ammattilainen tarkastaa auton ja lukee missä vika on.
  • Huolla moottori valo – Tämä valo kertoo useimmiten siitä, että seuraavan huollon aika lähenee. Merkki voi olla esimerkiksi sana “service” tai mikä muu vastaava. Huoltokirjasta selviää helposti se, mikä sana tarkoittaa moottorin valon huoltamista.
  • Sähkövikamerkki – Mikäli tämä valo pysyy syttyneenä, se tarkoittaa, että auton sähköjärjestelmässä on jotain vikaa, ja se pitää ehdottomasti tutkia pidemmälle.
  • Jarruvalo – Jarruvalo voi monestakin syystä yhtäkkiä välähtää päälle konelaudassa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että jarrunestettä tulee lisätä, tai se että käsijarru on kulumassa. Paras on kuitenkin tarkistaa valon tarkoitus heti ohjekirjasta, josta näkyy mikä ongelma sen on voinut aiheuttaa.
  • ABS varoitusvalo – Mikäli tämä valo syttyy palamaan, tulee auto viedä heti lähimmälle korjaamolle kunnon tarkastusta varten. Automaattinen jarrujen lukitusjärjestelmä pitää auton vakaana ja helposti hallittavana yllättävissä pysähdyksissä. Jotta ongelman syy selviää, tarvitaan ammattilaisen välineet.
  • Jäähdyttimen varoitusvalo – Todennäköisesti tiedät, mitä tämä tarkoittaa. Moottori on ylikuumenemassa. Nyt pitää pysähtyä, avata konepelti ja antaa moottorin jäähtyä. Itse ei kannata edes puuttua tilanteeseen, sillä moottorin paineet käyvät erittäin korkealla!
  • Öljyvalo – Tämä merkki syttyy tyypillisemmin silloin, kun moottorin öljypaine on liian alhainen. Autoa ei kannata ajaa mihinkään suuntaan, kun tämä merkki on käynnissä, sillä se voi vahingoittaa erittäin paljon moottoria ja tehdä siitä pahimmillaan käyttökelvottoman. Valo syttyy, mikäli moottorissa on liian vähän öljyä, öljypumppu ei toimi kunnolla tai jos putkissa on tukos.